Herinner je je deze clip nog?

Sommige kinderen zijn al weg.
Andere zijn er bij gekomen.
Weer andere zijn wat gegroeid.

Deelgenomen aan een wedstrijd van K3.
Met veel werk van juf Lara en meester David van Paridaens.