Auteursarchief: Steven Duyver

Uitstapje hier, uitstapje daar

De meester kreeg een toegangskaart om naar een balletoptreden te gaan kijken.

Mad, Caro, Suz van vorig schooljaar dansten mee.
Ook Ang uit het 5de?
En natuurlijk Suz en Am uit de klas.

Moeilijke danspasjes om te onthouden.
Op de muziek kunnen dansen.
Samen in groep oefenen.

Ze deden het voortreffelijk.
Applaus.

Dit waren enkele liedjes tijdens de dansopvoering.


SLAC dans conservatorium Leuven

Allerlei vakantieverhalen

Dit deden sommige kinderen tijdens de Paasvakantie.

Allerlei proefjes uitvoeren in een museum: Technopolis.
Robin wil naar de maan
Kettingreactie
Allerlei proefjes om uit te proberen

Glijden van de routsjbaan en vele andere attracties in de Efteling.
Efteling Sprookjes
Meisje met de zwavelstokjes
Ik verveel me…
Dit kan je doen in de vakantie
Regen , regen, regen
Korte luisterverhalen


De grote Disneysterren zien en allerlei toestellen uitproberen in Disneyland Parijs.

Varen met de bootjes in het Provinciaal Domein Kessel-lo.

Allerlei boeken lezen:
-James en de reuzenperzik
Film van het boek.


-De Nee-hoorn
-allerlei grappige en spannende griezelverhalen

Een sport- en spelkamp.
HEYO
Hockey LeuvenFilm kijken:
Bad Guys


Encanto


STEM: popcorn en appartement

De kinderen van het 5de leerjaar maken popcorn met een stappenplan.
Wikihow legt uit “hoe”.

Popcorn in de magnetron: stappenplan.
Wij gebruiken geen zout of suiker.
2 à 3 minuten magnetron 800 Watt


De leerlingen maken een lampje in hun kamer. De schakelaar mag achteraan de schoendoos geplaatst worden.
Ze plaatsen de kamers van hun groepje samen en maken onderaan in de hall een alarm met een deurtje.

Tafelmanieren

Hieronder enkele tips om netjes te eten aan tafel.

Je kind netjes leren eten.


Tafelmanieren volgens Schooltv

Slideplayer/ ppt “tafelmanieren”


Tafelmanieren bij het eten
Best wachten tot alle andere kinderen aan je tafel zijn.
Dan kun je beginnen.
Indien de meester/ juf al toelating geeft: kan je beginnen.

Als je allergisch bent voor bepaalde voeding: dan luister je aandachtg wat de meester of juf zegt.

Als er vis of kip op het menu staat: meestal staat er ook een apart bord voor de graten en de botten.

Je drinkt best niet voor en tijdens de maaltijd. Nadien enkele glazen is beter.

Het servet wordt tijdens de maaltijd op je schoot gelegd.

Als de tafel verlaat (op het teken van de meester/ juf) vouw je het servet naast het bord.

We smakken niet.

We babbelen rustig en niet te luid.

Zit rechtop

Praat niet met volle mond

Blaas niet over het warme eten

Speel niet met je eten

Schep niet te veel op je bord

Je likt je bord niet proper

Als je klaar bent: leg je bestek op de rand van je bord.

Je bord schuif je niet van je weg.

Netjes uitzien: handen gewassen, kleren schoon

Na het eten je mond proper vegen met een servet

Vorken liggen links en messen en lepels rechts
Bovenaan je bord kan er ook nog een dessertlepel en een dessertvork liggen.

Je houdt je benen onder tafel

Je polsen op de tafelrand

Biosfeer en klimaatopwarming

Voor de 5de-klassers.

Hallo, wij zijn Aagje en Melanie!
Wij zijn vijfdejaars leerlingen (middelbaar) uit het HDC.

Wij komen graag op maandag 21/02/2022 lesgeven.
Zijn jullie geïnteresseerd in de klimaatopwarming en de biosfeer?
Tot dan!Over “dikke-truiendag”.

Biosfeer Wikipedia


SCHOOLTV
“Zuurstof: best belangrijk. Bomen strijken altijd met de eer, en terecht ook wel, maar wist je dat elke tweede teug zuurstof uit de oceaan komt? Nee? Luister dan effe want de oceaan is voor ons van levensbelang. Letterlijk. De oceaan zorgt naast zuurstof ook voor voedsel en medicijnen en bepaalt het weer, de temperatuur en het klimaat. En oh ja, lekker zwemmen en pakjes bestellen. En dus zijn we er heel zuinig op. Toch? Vier dingen: overbevissing, plastic, dode zones en verzuring.”
Biosfeer: het gebied op aarde waar leven mogelijk is.

UNESCO Biosfeergebieden

De biosfeer zelf.
Enkele van de belangrijkste kenmerken van de biosfeer zijn:
-Het omvat alles wat leeft of leeft. Daarom, als iets leven heeft, maakt het deel uit van de biosfeer.
-De biosfeer is zo oud als het eerste levende organisme en wordt geschat op ongeveer 3, 5 miljard jaar oud.
-Geschat wordt dat deze laag zich uitstrekt van 10 km boven zeeniveau, tot 10 km onder de grond en 7 onder oceaan diepten.
-Alleen het leven is bekend in de biosfeer.
-Zonne-energie is de primaire energiebron.
-Het leven van de biosfeer is met elkaar verbonden.
Dus als een gebied beschadigd is, wordt elk levend wezen aangetast.
-Micro-organismen zijn verantwoordelijk voor het ontbinden van materie die door hogere organismen moet worden gebruikt.
-De producten en afvalstoffen van bepaalde dieren en planten worden door anderen als voedsel gebruikt.

Lithosfeer
De lithosfeer (het vloeibare en vaste gesteente).
De lithosfeer omvat het aardse gebied van de biosfeer.
Dit gebied biedt de voeding en mineralen die nodig zijn om het leven in stand te houden.
In deze laag leven de bacteriën tot de grote zoogdieren.

Hydrospere
De hydrosfeer (al het water op aarde: (pool)ijs, rivieren, meren, zeeën en oceanen).
Dit is het aquatische deel van de biosfeer.
Bijna alle groepen planten en dieren bewonen het watermilieu.

Atmosfeer
De atmosfeer (alle luchtlagen).
Deze laag strekt zich uit tot 2.000 meter boven het aardoppervlak.
Daar leven de vogels en andere vormen van leven.
De lagere regio’s bevatten de essentiële gassen voor de ademhaling van planten en dieren.

Het leven op aarde wordt sterk beïnvloed door de vier genoemde systemen.
Milieugroeperingen maken zich ernstig zorgen over de invloed die de mens heeft op het evenwicht op aarde.
Er zijn tenminste drie factoren waar de mens invloed op heeft en die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het leven op aarde:
-het gat in het ozonlaag
-het versterkt broeikaseffect
-het gebruik van grondstoffen (vervuiling en uitputting van de aarde)

Klimaatverandering.

Schooltv: De aarde warmt op.


Zo zag de les eruit.

Stappenplan les

  • spel met oorzaken gevolgen per bank
  • filmpje Karrewiet over de overstromingen 3 min
  • interactieve uitleg over basiswerking van de aarde 
  • demo waterdamp met waterkoker
  • kringloop water aan de hand van demo met bal en zakdoek, zak over plant
  • wind aan de hand van demo met zakdoek  en zaklamp
  • uitleg wat klimaatcrisis is
  • post-it ronde  individueel
  • mini aarde biosfeer  uitleg 
  • Quiz 
OorzakenGevolgen
uitlaatgassen auto’svoedseltekorten en een tekort aan drinkwater
fabriekenextreem weer
fokken van veemeer bedreigde dier en plantensoorten
ontbossing 

Ardennen

1.Welke toren is het? Van welk bier?
1.De quelle tour s’agit-il ? De quelle bière?

2.Aan de andere kant van de toren staat een standbeeld. Welke datum staat erop?
2.De l’autre côté de la tour se trouve une statue. Quelle date y a-t-il ?

3.In welk jaar werd deze abdij gesticht?
3.En quelle année cette abbaye a-t-elle été fondée ?

4.Hoe heet de grote winkel met een leeuw als symbool?
4.Comment s’appelle le grand magasin avec un lion comme symbole ?


5.
a. We steken de straat over om de brug op te gaan.
b. Hoeveel rode en witte borden zijn er op deze brug?

a.Nous traversons la rue pour remonter le pont.
b.Combien y a-t-il de panneaux rouges et blancs sur ce pont ?6.Hoeveel grote watervallen zijn er op deze brug?
6.Combien y a-t-il de chutes d’eau majeures sur ce pont ?7.
a. De wandeling gaat verder naar het centrum van Dinant.
b. Hoe heet dit koninklijk atheneum?

a.La promenade se poursuit jusqu’au centre de Dinant.
b.Comment s’appelle cet athénée royal ?


8.Hoeveel bomen ziet u langs de overkant van de straat?
8.Combien d’arbres voyez-vous de l’autre côté de la rue ?9.Welk zijn de 4 kleuren op de rechtse saxofoon?
9.Quelles sont les 4 couleurs sur le bon saxophone ?10.Op hoeveel km bevindt de stad Ciney zich vanaf hier?
10.A combien de km se trouve la ville de Ciney d’ici ?11.Trek een familiefoto.
11.Prenez une photo de famille.12.Wie is hier gestorven in 1924?
12.Qui est mort ici en 1924 ?13.Hoe heet het bedrijf dat u een boottocht aanbiedt?
13.Comment s’appelle l’entreprise qui vous propose une balade en bateau ?14.
a. We maken een wandeling in de buurt van de rivier.
b. Hoeveel km moet je nog stappen tot Anseremme?a.Nous nous promenons près de la rivière.
b.Combien de km te reste-t-il à marcher jusqu’à Anseremme ?15.Hier passeer je een hotel met de naam van een vogel. Wat is de naam van die vogel?
Boot die voorbijvaart.

15.Ici, vous passerez devant un hôtel portant le nom d’un oiseau. Quel est le nom de cet oiseau ? Bateau qui passe.16. Het is tijd voor een spelletje. We gaan het casino voorbij.
Kruiswoordraadsel of suduko of…?
16.C’est l’heure d’un match. Nous passons devant le casino. Mots croisés ou suduko ou… ?

17.Ofwel gaan we nog een beetje verder naar de rots of keren we terug naar het centrum.
17.Soit on va un peu plus loin vers le rocher soit on revient au centre.18.Twee andere merken bier vind je hier op deze plaats. Welk zijn de twee biernamen?
18.Deux autres marques de bière peuvent être trouvées ici à cet endroit. Quels sont les deux noms de bière ?19.We nemen de Collegestraat om zo naar het centrum te gaan.
19.Nous prenons la Collegestraat pour aller au centre.20.Welk magazijn zie je helemaal achteraan?
20.Quel entrepôt voyez-vous tout au fond ?

21.Welke specialiteit van Dinant zie je op dit hoekje?
21.Quelle spécialité dinantaise voyez-vous dans ce coin ?

22.Welke Hollandse winkel zie je hier achter mij?
22.Quel magasin néerlandais voyez-vous derrière moi ici ?23.Hoe heet het plein waar het justitiepaleis staat?
23. Quel est le nom de la place où se trouve le palais de justice ?24.Hoeveel ramen zie je op het dak van het stadhuis?
24.Combien de fenêtres voyez-vous sur le toit de la mairie ?25.Als de kerk open is. Van welk jaartal is de preekstoel?
25.Lorsque l’église est ouverte. De quelle année date la chaire ?26.Durf je de citadel naar boven te nemen?
26. Oserez-vous monter la citadelle ?27.
Neem hier een foto met alle Franstaligen van de familie.
Neem hier een foto met alle Nederlandstaligen van de familie.27.
Prenez une photo ici avec tous les francophones de la famille.
Prenez une photo ici avec tous les néerlandophones de la famille.

28.Hoeveel saxofonen vind je op de burg?
28. Combien de saxophones trouve-t-on sur le pont ?29.Welke kleuren heeft de saxofoon van Italië?
29.De quelles couleurs est le saxophone d’Italie ?30.Ga zitten naast mijnheer Sax en trek een foto met minstens 3 personen.
30. Asseyez-vous à côté de M. Sax et prenez une photo avec au moins 3 personnes.
31.Noteer de dag en de maand wanneer Adophe Sax geboren is.
31.Notez le jour et le mois où Adophe Sax est né.32.Wat een gigantische machinerie vlak bij Anseremme.
Even rondkijken Rutten.

32. Quelle gigantesque machinerie près d’Anseremme.

Jetez un coup d’œil autour de Rutten.