Info over deze blog

Dit is het eerste blogbericht.
Deze blog is in “aanmaak”.
Gelieve te wachten tot 31 augustus 2019.

 

Op deze blog staan zowel berichten voor:
-Taal (denkend lezen en luisteren en kijken, spelling, (voor)lezen, taalsystematiek,
-Rekenen (hoofdrekenen, cijferen, meetkunde, meten, en metend rekenen,…)
-Wereldoriëntatie (verkeer, natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, gezondheid, milieu, …)
-Godsdienst
-ICT
-Muzische Vorming
-Frans (initiatie)