Woorden net als eiland en wedstrijd

TALENT DEEL C  Les 17 :  Woorden net als eiland en wedstrijd

9.Op een onbewoond eiland

Onderwerp: woorden met een tweeklank ei/ij

geheim     –      schilderij      –         eiland    –    ontbijt      –       hoofdpijn        –      paleis    –   tijdje   –    allerlei     –    gelijke     –     spijker

zinnen
We gaan op schoolreis naar een boerderij.
Op een plein eet ik een ijsje op.
Ons huis staat naast een kleine vijver.
Wij zeiden dat onze juf de leukste is.