Aftelrijmpjes

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les  14: Taalspel ‘Doe die vuile voet eens weg!’
lezen, spreken  Onderwerp: gedichten voordragen, expressief verklanken

Aftelrijmpjes

woordenschat: het aftelrijmpje