Aftelrijmpjes

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les  14: Taalspel ‘Doe die vuile voet eens weg!’
lezen, spreken  Onderwerp: gedichten voordragen, expressief verklanken

Aftelrijmpjes

woordenschat: het aftelrijmpje

 

Aftelrijmpjes op het internet.
Iet wiet waait is eerlijk weg
Met kop door de heg
Met de kop door de muur
En jij bent zuur
Alle indianen
Schoten met bananen
Pif poef paf
Uw broek zakt af
1 2 kopje thee
3 4 pintje bier
5 6 kruk op de fles
7 8 soldaat op wacht
9 10 ik heb het zelf gezien
11 12 je bent hem zelf
Doe die vieze voet eens weg
Want hij staat in mijne weg
Inne minne makke
Oliekoeken bakken
Vrouw kookt brij
Af ben jij
Donald Duckske
Zat op een krukske
Krak, zei dat krukske
En weg was Donal Duckske
Hier is de sleutel
van de Bibbelebontse berg.
Op die Bibbelebontse berg
Staat een Bibbelebonts huis.
In dat Bibbelebonts huis
Wonen Bibbelebontse mensen.
En die Bibbelebontse mensen
Hebben Bibbelebontse kinderen,
En die Bibbelebontse kinderen
Eten Bibbelebontse pap,
Met een Bibbelebontse lepel,
Uit een Bibbelebontse nap.
Schrikversje, te spelen in het halfduister: met de juiste intonatie
voordragen en spanning creëren. Dan bij het woordje GIJ heel plots
hard roepen om de luisteraar te laten schrikken.
In een donker, donker bos,
Staat een donker, donker huis,
In dat donker, donker huis,
Staat een donkere, donkere kamer,
In die donkere, donkere kamer,
Staat een donkere, donkere kast,
En in die donkere, donkere kast,
Daar zitte GIJ in!
Liedje. Rond 1830, ten tijde van het ontstaan van België gemaakt om
met de Hollandse soldaten te lachen die een goedkope soldatenhoed
kregen van een soort papier omdat een echte te duur was.
Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van,
Een twee drie vier, hoedje van papier.
Heb je dan geen hoedje meer
Maak er een van bordpapier
Een twee drie vier, hoedje van papier.
Een twee drie vier, hoedje van, hoedje van,
Een twee drie vier, hoedje van papier.
Als het hoedje dan niet past,
Zet het in de glazenkast.
Een twee drie vier, hoedje van papier.

Liedje
Handjes draaien, koekebakkevlaaien
Handjes draaien, koekebakkevis
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat is, stokvis

Liedje. Eeuwenoud, misschien een spotlied over dronkaards, in veel
muziekdozen, nu ook in Amerika: twinkle, twinkle, little star…
Altijd is Kortjakje ziek,
Midden in de week,
Maar zondags niet.
Zondags gaat ze naar de kerk
Met een boek vol zilverwerk
Altijd is Kortjakje ziek,
Midden in de week maar zondags niet.
Mozart schreef variaties op dit liedje.
Wikipedia vertelt erover. 

Info: iedereen had vroeger een varken. Rond nieuwjaar werd het
geslacht. De voeten, de staart en de kop werden dikwijls geofferd
aan Sint-Antonius in Achtel.
Nieuwjaarkezoete
Ons varken heeft vier voeten
Vier voeten en een staart
Ik ben toch wel een centje waard.
Alle indiaantjes
Schieten met banaantjes
Pif poef paf
En jij bent af
Liedje + spelletje: men mag oversteken onder bepaalde voorwaarden
en men moet zorgen dat men niet gepakt wordt.
Schipper mag ik overvaren? Ja of neen?
Moet ik dan een cent betalen? Ja of neen?
Schipper mag ik overvaren? Ja of neen?
Moet ik dan een cent betalen? Ja of neen?

(Liedje, eeuwenoud.)
Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
Meisjes op de klompen
Jongens op een houten been
Rij maar door mijn straatje heen.
Van je ras, ras, ras
Rijdt de koning door de plas.
Van je oort, oort, oort
Rijdt de koning door de poort.
Van je erk, erk, erk
Rijdt de koning door de kerk.
Van je één, twee, drie!
Zakdoek leggen, niemand zeggen,
Ik heb de hele dag genaaid,
Twee paar schoenen heb ik af genaaid,
Twee van stof en twee van leer;
Hier leg ik mijn zakdoek neer.
Iene miene mutte,
tien pond grutte,
tien pond kaas,
iene miene mutte is de baas!