Alle beetjes helpen (2)

TALENT DEEL C
Thema 9  Op een onbewoond eiland

Les  11: Alle beetjes helpen (2)     schrijven, spreken, lezen
Onderwerp: schrijven en spelen van een quiz
woordenschat:  de klimaatverandering