Gebakken lucht

TALENT DEEL B
Thema 6  Straffe stoten 

Les  4: Gebakken lucht  lezen, spreken
Onderwerp: vragen beantwoorden over een gelezen verhaal

woordenschat:  organiseren –  het voedsel –  het misverstand –  in rep en roer –  de journalist –  gebakken lucht