Taalspel ‘Sjanteere’ 

TALENT DEEL C
Thema 7 Rare gewoonten

Les  14: Taalspel ‘Sjanteere’     spreken, drama, luisteren
Onderwerp: uitspraak en betekenis oefenen van enkele dialectwoorden