Verslag schrijven Allemaal rara-rare gewoontes deel 2

TALENT DEEL C
Thema 7 Rare gewoonten

Les  11: Allemaal rara-rare gewoontes (2)      schrijven, lezen, spreken
Onderwerp: schrijven van een verlag, deel 2 (midden en slot)
woordenschat: de mening