Vrij lezen Thema 4 les 16

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les  16: Vrij lezen   lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze
leesboek p. 53 (A-lezers)