Vrij lezen Thema 7 les 16

TALENT DEEL C
Thema 7 Rare gewoonten

Les  16: Vrij lezen     lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze     leesboek p. 105 (A-lezers)