Vrij lezen Thema 7 les 9

TALENT DEEL C
Thema 7 Rare gewoonten

Les  9: Vrij lezen    lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze   leesboek p. 105 (A-lezers)