Vrij lezen Thema 8 les 16

TALENT DEEL C
Thema 8 Ridders en heksen

Les  16: Vrij lezen    lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze   leesboek p. 121 (A-lezers)