Vrij lezen Thema 9 les 16

TALENT DEEL C
Thema 9  Op een onbewoond eiland

Les  16: Vrij lezen    lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze     leesboek p. 137 (A-lezers)