Schoolgaan in het klooster

In de tijd van de ridders, burchten, abdijen en kloosters naar school gaan.
Hoe zag dat eruit?

Dat gebeurde in het Latijn.

Met een  ganzenveer schreef men op perkament.
Vaak was er een schrijfkamer.
De gebedenboeken werden overgeschreven of gekopieerd.
Er werd op het veld gewerkt.
Men had ook al verwarming.
De ridders van adel werden in de burcht opgeleid als ridder.
ridder
Als page reden ze te paard.
Ze deden acrobatie en vochten met zwaarden en stokken.
Ze worstelden, werkten hard en trainden als schildknaap.
Natuurlijk moesten ze een eed afleggen.ridders in dienst van een heer
Floris de vijfde (Klokhuis)
harnas (Klokhuis)
een aanval op een kasteel 
vroeger was het anders op het kasteel