Brandalarm

Zoals overal en ieder jaar oefenen we op school hoe we de klas/ de school moeten verlaten.
We horen een sirene.
We laten alles liggen.
De lichten mogen niet worden aangedaan of uitgedaan.
Toestellen moeten wel uit.
De klasdeur en de ramen mogen niet op slot, wel dicht.
De meester telt de leerlingen in de gang.
Ze stappen allen langs de nooduitgang naar de afgesproken plaats buiten de school. (Damiaanplein)
De meester telt de lln. nog eens na.
De meester gaat naar de verantwoordelijke om mee te delen dat iedereen er is.
We wachten tot wanneer de verantwoordelijke en de brandweer de school “vrijgeeft”.

Hier leren we nog meer over ‘brandalarm’.

brand

brand op school

brand blussen

vluchtplan bij brand

kaarsen en brandgevaar