Aswoensdag

Het begin van de vastentijd is op 26/2/2020 Aswoensdag. Na “Vette Dinsdag” 25/2/2020 en “Vastenavond” is het tijd om te ‘vasten’.
Om middernacht is het carnavalsfeest voorbij.

Op Aswoensdag krijgen de feestvierders in de kerk een kruisje van as op hun voorhoofd. De priester zegt: ‘Gedenk, o mens, dat je van stof bent en tot stof zult weerkeren.’  Het is het teken dat ze spijt hebben van hun zonden.
Dat askruisje is gemaakt van de as van de verbrande palmtakjes. Toen werden die palmtakjes gebruikt om Jezus te eren en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem.
Aswoensdag is de woensdag na Vastenavond en luidt het begin van de veertigdagentijd in.
Vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. De gelovigen bekeren zich maken hun hart klaar voor Jezus’ verrijzenis. Het is ook een oproep om te gaan leven volgens het Evangelie.

Intussen blijft van dat enthousiasme vaak maar weinig meer over. Het askruisje nodigt dan op zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je met die ingesteldheid begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. Goed begonnen is immers half gewonnen!