Binnen in de kerk

Dit zijn enkele onderdelen van de kerk binnen.

Op Schooltelevisie geeft men uitleg over de katholieke kerken: de bijbel, mooi versierd, de pastoor, het altaar,  de doopkapel, de doopvont, de kruisweg, de glasramen, de Mariakapel.

 

 

Hier kan je oefenen. (dank aan Kerknet)
delen van de kerk
En ook in de PowerPoint komen de volgende woorden aan bod:
de sacristie, het tabernakel, de godslamp, het priesterkoor, de paaskaars, het wierrookvat, het altaar, de lezenaar, de Mariakapel, het kruisbeeld, de kunst (glasramen, schilderijen, beeldhouwwerken, …) , de preekstoel, de kruisweg, de biechtstoel, de doopvont, het orgel, het gedachtenkruisje, het wijwatervat, het kerkhof, de kerktoren, de haan, de klokken, het portaal, het kruis, de godslamp, het schip, de zijbeuk, het dwarsschip, de middenbeuk, het koor, de Paaskaars, de biechtstoel, de kruisweg, het orgel, de hostie, de wijn, de wierrook, de mijter, het priesterkleed, de Bijbel.