Driekoningen

Op maandag 6 januari is het driekoningen.

In de klas waren er twee koningskinderen.
We zongen dan ook een liedje.

Zo lekker zag de Koningstaart eruit.

Dit was de ‘boon’ … het Mariapopje dat in de taart zat.

Dank aan Florentines uit Herentals.

Volgens de Bijbel kwamen de drie wijzen (later koningen) pas op 6 januari met hun geschenken aan bij de stal in Bethlehem.
Balthazar gaf Jezus mirre, een parfum waarmee doden werden ingewreven, om aan te geven dat Jezus zou lijden en sterven.
Van Melchior kreeg Hij goud, ten teken dat Hij de Koning der Koningen zou zijn.
Kasper bracht wierook mee, ten teken dat Jezus zou worden geëerd.

Weetjes over de verstopte boon.
Dit is een mooi traditioneel liedje.

Er kwamen drie koningen met ene ster,
Er kwamen drie koningen met ene ster,
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver,
zij kwamen van bij en zij kwamen van ver.

Zij kwamen de hoge berg opgegaan, X2
zij vonden de sterre daar stille staan. X 2

Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan, X2
gij moet er met ons mee naar Betlehem gaan. X2

Naar Betlehem binnen die schone stad, X2
waar Maria met haar klein kindetje zat. X2

Zij gaven dat kindje menigvoud, X2
van wierook en mirre en rode fijn goud. X2

En dit was er ook nog:

Op 6 januari kwamen drie wijzen uit het oosten bij de stal van Jezus. Driekoningen.

Caspar komt uit Afrika, Balthasar uit Azië en Melchior uit Europa. Ze brachten goud, wierook en mirre mee. Het is de dag om kerstversiering op te ruimen.

Canvas legt het zo uit (soms een beetje moeilijk, maar wel interessant).

 

Deze artistieke zanger, Herman van Veen, zingt het zo.

Wij komen van Oosten, wij komen van ver. A la berline postiljon.
Wij zijn er drie koningen met éne ster. A la berline postiljon.

refr.
Van cher ami, tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen.
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami.

Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan. A la berline postiljon
Gij moet er met ons naar Bethlehem gaan. A la berline postiljon.
refr.

Te Bethlehem in die schone stad. A la berline postiljon.
Maria met haar klein kindeken zat. A la berline postiljon.
refr.

En ’t kindeken heeft er zo lange geleefd. A la berline postiljon.
Dat ’t hemel en aarde geschapen heeft. A la berline postiljon.
refr.

Ja hemel en aarde en dan nog meer. A la berline postiljon.
Dat is een teken van God de Heer. A la berline postiljon.
refr.

Wij hebben gezongen al voor dit huis
A la berline postiljon
Geef ons een penning, dan gaan we weer naar huis
A la berline postiljon

refr.

Maar wat betekent “A la Berline Postiljon”?
Wikipedia zegt dat het over een ‘koets’ gaat en de drie wijzen.

“Dit “sterrelied” vindt zijn oorsprong in de 16e-eeuwse “het quamen drij keuningen ut verre landen”.
Het werd door de bedelende “koningen” vaak met het relaas van eigen wedervaren aangevuld.”

Nog mooie liedjes van Driekoningen.

Kerknet legt uit.

In de bijbel is het alleen Mattheüs (Mt 2, 1-12) die spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen.
Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten.Goud was het typische geschenk voor een koning.
Wierook stond symbool voor de goddelijkheid.
Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
Caspar was een Afrikaan van 20 jaar schenkt wierook.
Melchior een Aziaat van 40 jaar geeft goud.
Balthasar een Europeaan van 60 jaar en geeft mirre.
Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden was.
Maar daar is men niet zo zeker van.
Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus.
Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen.

 

De Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten bij koning Herodes aan om te vragen waar ze die konden vinden.
Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen.
De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.

In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen.

Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen.
Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.

Kinderen dragen een ster.
Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde.