Signaalwoorden

Duidelijk uitgelegd wat signaalwoorden zijn.

 

 

In het begin is de video duidelijk.
De rest wordt later wat moeilijker.

reden: omdat, want, namelijk
opsomming: ook, daarnaast, ook, en
oorzakelijk: zodat, waardoor
tegenstellend: maar, toch
voorbeeld gevend: bijvoorbeeld, zoals