Halsbandparkiet verovert de parken en tuinen…

Soms kan de mens een verkeerde daad stellen…
Een man in Brussel opende zijn volière en het is gebeurd…

Toen vlogen de zovele halsbandparkieten de wereld in…
Vanuit Brussel verspreid over heel Vlaanderen.

Het lijken schattige, kleurige beestjes, maar ze verdrijven heel wat andere vogelsoorten.

Een plaag in Den Haag…

Wikipedia meldt:
“In 1974 werd in het Brusselse Meli Park een 50-tal parkieten losgelaten door Guy Florizoone, de toenmalige directeur van de Brusselse Meli. De vogels verspreidden zich snel over Brussel en het eerste broedgeval buiten het Meli Park dateert uit 1975. In 1984 telde men 250 vogels, in 1988 waren het er al 500, in 2005 werd de populatie op 7000 (data AVES, België) vogels geschat en op 30/09/2014 maakt Het Nieuwsblad melding van 28.500 halsbandparkieten in België.”

Alexanderparkieten veroveren Brussel en blijven uitzwermen

HLN: Exotische parkieten veroveren Park van Heule, en dat is géén goeie zaak voor onze inheemse vogels

” Tientallen halsbandparkieten – groene parkieten met een gekromde rode bek – zijn geland in het Park van Heule. En dat is geen goede zaak voor de boomklevers, spechten of merels. De parkieten zijn immers een bedreiging voor de andere vogels.”

Nieuwsblad: Groene parkiet pikt Vlaanderen in

Natuurpunt

Tuinadvies: Halsbandparkiet verovert België en Nederland in sneltempo

Leefmilieu Brussel

Op deze site kan je de roep horen.