Maansverduistering

In 2014 keken we naar de zonsverduistering met eclipsbrilletjes uit Cosmodrome Genk planetarium. Deze keer is het ’s nachts vroeg opstaan

maansverduistering

Zo legt ‘Het Nieuwsblad’ het uit.
Zo vertelt Frank Deboosere waar het over gaat.

Een bloedmaan of rode maan is de benaming voor een totale maansverduistering.
Een verschijnsel dat je ziet wanneer de zon, de aarde en de maan zich op één lijn bevinden.
Omdat de aarde als planeet juist tussen de zon en de maan instaat, kan de maan geen direct zonlicht opvangen.
Toch verdwijnt de maan niet helemaal: het zonlicht dat op dat moment de aardatmosfeer doordringt zal de maan een rode gloed geven: een bloedmaan.
Je moet 
wel vroeg opstaan: Belgische tijd
03.07 uur: de maan komt in de schaduw van de aarde 
04.11 uur: maansverduistering schijf van de maan zit volledig in de schaduw van de aarde 
04.48 uur: maximum verduistering
05.23 uur: de maan krijgt langzaam haar normale witte kleur terug
06.27 uur: de maan is helemaal uit de schaduwkegel van de aarde geschoven