Plastic afval en het klimaat

Hier moeten we zeker aan denken… Het klimaat verandert. Soms is er ook te veel afval…

stijging zeespiegel

windturbines

plasticafvalberg

plasticafval in zee

afval in zee

Tot voor kort mocht afval ‘gewoon’ overboord gegooid worden, de zee in. Gelukkig zijn de regels in 2010 iets aangescherpt. Toch verdwijnt er helaas nog steeds veel rotzooi in zee. Om samen met de scheepvaartsector te werken aan schonere scheepvaart is de Cleanshipping Coalition opgericht.

Plastic tot 5.000 meter diep onder zee  (VRT helaas verwijderd
Onderzoekers hebben plasticdeeltjes gevonden op een diepte van 5.000 meter in de oceanen. Nooit eerder werd zo diep plasticafval ontdekt. Die vervuiling leidt jaarlijks tot grote sterfte bij vissen en andere zeedieren.

dode stormvogels