Maartse vlieg

…maar we zijn al april…

Zwarte vliegen of ‘rouwvliegen’ met lange pootjes.
Je kan ze vandaag de dag met veel zien vliegen.

In april, augustus en september kan je ze zien.

8 tot 10 mm lang

Er zijn 20 (sterk op elkaar lijkende) soorten in Nederland en België.
De maartse vlieg en verwante soorten kunnen in het voorjaar massaal optreden.
Ze vliegen traag met hangende poten boven lage vegetatie.

(dank aan “Soortenbank”) 

“De algemeenste soort, de Maartse vlieg (Bibio marci) heeft niets te maken met de maand maart maar dankt haar naam aan de evangelist Marcus, die op 25 april zijn naamdag heeft. Net in deze periode komen de poppen massaal uit en kruipen de vliegen uit de grond. Mannetjes vormen dan grote op- en neer dansende zwermen. “ (dank aan Natuurpunt)