Wonderbaarlijke krabbenvangst

Deze kinderen konden heel wat grote krabben vangen.
Af en toe gaf de gids ons wat interessante uitleg.

Hier leer je ook meer over krabben: zoeken maar.