Vrijdag 15 mei 2020

Beste kinderen.

Goeiemorgen.

Het is vrijdag 15.05.2020

Volg je je dagschema goed?
Zo weet iedereen thuis wat je gaat doen  😉

 

Mopjes van Kapitein Winokio.

8.20 – 8.40 Voorlezen

08.45 – 9.35 Rekenen

Les 123: Cijferen: delen
blz. 12 – 13 nr. 1 – 2 – 3
Rekenwijzer: blauw nr. 16
Bekijk eerst de filmpjes.

9.50 – 10.05 Rekenen
Voor Mi, Li, Ar, Sh, Cle, And, Y-S DT 8
Les 120 Getallen
nr. 1 kleiner of groter dan  <   of >
nr. 2 Wat is de waarde? (H, T of E  honderdtallen, tientallen of eenheden)
nr. 3 Welk getal is het?
nr. 4 Zet de rijen verder
nr. 5 Welke getallen horen bij de stippen

 

Voor Lor, And, Di, Fab: DT 9
Aftrekken tot 50 en 100
Zoek het verschil
Los de puzzel op – Schrijf in elk vak 1 cijfer

Xnapda: Aftrekken tot 20 met brug (met concreet materiaal)
Xnapda: Aftrekken tot 20 metb rug (herhaling schematisch)

 

 

Xnapda: Aftrekken tot 100 met brug (manier 1)
Xnapda: Aftrekken tot 100 met brug (manier 2)

Dagtaak 10 DT 10
“Meetkunde – Herhalingsoefeningen”

nr. 1 Vul in. Kies uit: lijnstukken, punten, rechten.
nr. 2
Kleur het oppervlak van de figuur oranje.
Versier het oppervlak met groene kromme lijnen en rode gebroken lijnen.
nr. 3
Zoek en onderstreep het patroon.
Zet het eenmaal voort.

 

9.35 – 9.50 Speeltijd: fruit wassen onder de kraan.

9.50 – 10.05 Lezen 15′ in je leesboek of online op internet.
-intonatie oefenen => hoe je iets leest
-leestekens; goed kijken wanneer er een punt, vraagteken, uitroepteken, drie puntjes, komma staat…   =>  even stoppen met lezen.

10.05 – 10.50 ICT
Bingel oefenen!


10.50 – 11.00

Zoek een onderwerp voor je “spreekbeurt” (titel + onderwerp).

Zoek op internet interessante uitleg.
Denk aan:  Schooltv    –   Wikikids   –    Jeugdbieb

Spreekbeurten van andere kinderen (klik ook onderaan naar ‘Oudere berichten’)

 

11.00 – 11.10  Speeltijd

11.10 – 12.00 Taal

Voor Mi, Li, Ar, Sh, Cle, And,  Y-S DT 8
Huistaak 4
nr. 1 Goed verbonden (Maak goede woorden)
nr. 2 Kinderen knutselen (4 goede woorden) met -eren , -elen, -enen
nr. 3 ‘doffe klank’
Even opfrissen
nr. 1 Anders (tegengestelden)
nr. 2 Tegengestelden
nr. 3 Tegenstellingen
Opdrachten lezen  =>   Paul Van Loon (klik)   –    Annie M.G. Schmidt (klik)
Paul Van Loon schreef o.a. dit boek: “Meester Kikker”.

Dit boek werd verfilmd.
Deze film gaat dan echt over een meester…
… en niet zomaar een meester…
Een meester die in een kikker kan veranderen.
Hier alvast de trailer.

Hier kan je de muziek beluisteren op Spotify.
Het is de verfilming van het boek van Paul Van LoonMeester Kikker.

Voor Lor, And, Di, Fab: DT 9 
Lezen: Bang in het donker

DT 10
Thema 3 In de heksenkring huistaak 5
nr. 1 Een lekker ei
-Schrijf bij elke omschrijving het goede ei-woord.

Bekijk zeker ook   “ei en ij woorden”

 

 

nr. 2 Niet bang van een slang
-De woorden kleven aan elkaar.
-Zet een streep tussen de woorden.
-Schrijf de zin op.

nr. 3 Flink zoeken
-De letters staan door elkaar.
-Schrijf de woorden goed op.

nr. 4 Even denken
-Schrijf bij elke prent het goede woord.

 

12.00 – 13.15 eten en spelen
Ik eet boterhammetjes met kaas.
Als dessert eet ik wat yoghurt.
En jij?
Smakelijk.

13.15 – 13.30 Karrewiet

13.30 – 14.20  WO

Natuurgebieden op de Noordzee
Verdwenen land in Vlaanderen
Grootse schepen
Spaanse Zilvervloot
Wereldsteden zinken

14.20 – 14.35  Speeltijd

14.35 – 14.55 WO
Stormwinden
Mini-tsunami in- Nederland
Windhoos Blankenberge

 

14.55 – 15.20

Buiten spelen: zonne-vitamientjes opdoen.
Waarom is zonlicht goed voor je? (Schooltv)

 

Vermoeid maar tevreden terug naar huis… zo zou het wellicht geweest zijn… ‘zeeklas 2020’…
Helaas mogen we door het Corona-virus zelfs niet naar school, en zeker niet naar zee…

Gezondheid boven alles.

Wat sfeerbeelden van zeeklas 2016 

De zee-klasbog zou er zo uitgezien hebben…  

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Bekijk het om de 2 dagen.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.