Woensdag 10 juni 2020

Beste kinderen,

Goeiemorgen.

Het is woensdag 10.06.2020

Mopjes van Kapitein Winokio

Gisteren, dinsdag, hebben we dat goed gedaan.
Vandaag werken we thuis.


1.Rekenen
Mich, Lis, Art, Sh, Cl, And, Y-S
Rekenboekje: blz. 30 – 40 (deel 3) Maak eerst wat je kan.
Toets herhaling Blok 9 – 10 – 11
Rekenwijzer: alle onderdelen

2.Taal
Mich, Lis, Art, Sh, Cl, And, Y-S
Thema 10 Les 8: Water is niet altijd water

Invulboekje: blz. 37 – 38
nr. 1 + 3 + 4

Uitdrukkingen (klik hier)

Enkele voorbeelden:
Alle wegen leiden naar Rome
Joost mag het weten
Boontje komt om zijn loontje
Klaar is Kees
Zo dom als een ezel
Een Babylonische spraakverwarring

Uitdrukkingen over “kippen”.

500 Nederlandse woorden en taaluitdrukkingen

Spreekwoorden

Het heeft ook soms te maken met iets dat ‘letterlijk’ gezegd wordt of ‘figuurlijk’ bedoeld wordt. Klik hier.
Letterlijk en figuurlijk

 

Kennen de mensen uitdrukkingen?

Mich, Lis, Art, Sh, Cl, And, Y-S
+ DAGTAAK DT 21
Het meervoud
nr. 1 Broers en zussen (meervoud op -en of -s)
nr. 2  Taarten en broden bakken (meervoud: dubbele medeklinker – schrijven wat je hoort, 1 klinker)
nr. 3 Woorden en zinnen (gebruik het meervoud: vlinder, banaan, stem)
Taalkanjer: verenkelen en verdubbelen

Lezen: Luilekkerland

Getallen: breuken
nr. 1 vakken in een rek
nr. 2 kleur de delen van de figuren
nr. 3 – 4 kleur de delen
nr. 1 kleur
Xnapda: Wat is een breuk
Wiskanjer: breuken lezen en noteren

 

Lor, Fab, (And), Dip
DAGTAAK DT 22
Thema 6 Fwiet huistaak 11
nr. 1 Stroop kleeft (woorden die beginnen met spr- en str-)
nr. 2 Bezoek met een verhaal (woorden met be- , ge-, ver- )
nr. 3 Schoon schrift

Taak na blok 5 – les 16 Taak 39
Xnapda: kloklezen (deel 1 manier 1)
Wiskanjer: kloklezen (klik hier)
nr. 1 Hoe laat is het?
nr. 2 Schrijf op hoe laat het is

nr. 3 Hoeveel gekleurde hokjes zijn er?
nr. 4 Vul de getallenas aan
nr. 5 Werk uit.

 

Karrewiet

 

Tot morgen op de klasblog!
Vrijdag 12 juni gaan we weer naar school.

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Bekijk het om de 2 dagen.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.