Donderdag 18 juni 2020

Beste kinderen,

Goeiemorgen.

Het is donderdag 18.06.2020

Mopjes van Kapitein Winokio

1.Rekenen
Blok 12 les 137: Cijferen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)
Rekenboekje: blz. 56 – 57
Rekenwijzer: blauw nr. 13, 14, 15, 16

 

2.Taal
Thema 11 Les 5: Geen echt huis

Leesboek: blz. 46 – 47
Lees het verhaal twee keer.

Thema 11 Les 5: Geen echt huis
Invulboekje: blz. 46
Lees de vragen.
nr. 1 Welke delen heeft het huis?
nr. 2 Hoe kun je het weten?
nr. 3 Veel lawaai van voetstappen
nr. 4 Tips vindt iets leuk.
nr. 5 ‘Hier is best wat van te maken.’
nr. 6 Wie is Herman?

Lees de tekst in je boek nog eens.
Vul nu de antwoorden in.

 

3.Taalsystematiek

Overzicht van Signaalwoorden

blz. 385 – 386 Signaalwoorden

 

Mich, Lin, Art, Sh, Cl, And, Y-S
DT 26
T7 Rem 28: samengestelde woorden waarbij je aan het eind een -t hoort

Verlengingsregel
nr. 1 Woord + woord = samengesteld woord
-Schrijf bij elke prent het goede woord.
-Voeg de woorden samen.
-Schrijf het samengestelde woord op.

nr. 2  Vragen staat vrij
-Schrijf de woorden op.
-Op de plaats van het vraagteken schrijf je t of d.

nr. 3 Ik zeg het zo
-Gebruik elk woord in een goede zin.
-Op de plaats van het vraagteken schrijf je t of d.

Les 120 Getallenkennis

nr. 1 Kleiner dan of groter dan? Gebruik de juiste symbolen.

nr. 2  Wat is de waarde van de gekleurde cijfers in de getallen?

nr. 3 Welk getal is het?

nr. 4 Zet de rijen verder. Je mag op de boogjes de sprongen noteren.

nr. 5 Welke getallen horen bij de stippen? Noteer ze.

nr. 1 groen
Vul een passend getal in.

nr. 2 groen
Vul in

nr. 3 groen
Vervolledig.

nr. 4 groen
Plaats de getallen op de getallenas.

Natuur: Het weerpraatje
nr. 1 Wat doe jij als…
Verbind wat bij mekaar hoort.

nr. 2 Elk seizoen heeft zijn weertje. Leer de datums van elk seizoen

 

Lor, Fab, Dip
DT 26
T7 Rem 28: woorden waarbij je aan het eind een -t of -p hoort : Verlengingsregel

nr. 1 Ik luister, ik kleur en ik schrijf
-Benoem de prent en maak het woord langer.
-Kleur de letter die je hoort.
-Schrijf het woord goed op.

nr. 2 Zoeken en vinden
-Schrijf de woorden goed op.
-Op de plaats van het vraagteken schrijf je t, d, p of b.

 

-Kies twee woorden uit.
-Schrijf met elk van die woorden een goede zin.

Les 70 Toepassingen
nr. 1 – 4

 

 

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Bekijk het om de 2 dagen.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.