Donderdag 25 juni 2020

Beste kinderen,

Goeiemorgen.

Het is donderdag 25.06.2020

Mopjes van Kapitein Winokio

 

1.Rekenen
Rekenboekje: blz. 73 – 82 (verspreid over 3 dagen)
Rekenwijzer: zoek zelf op wanneer je een probleempje hebt.

Oefentoets:
-getallen tot 100
-tabellen en grafieken
-breuken
-hoofdrekenen (alle bewerkingen)
-cijferen (alle bewerkingen)
-tijd en snelheid
-lengte, inhoud en gewicht
-meetkunde (deel 1)
-meetkunde (deel 2)

Op deze Wiskanjer kan je heel wat oefen-filmpjes met uitleg zien.
Ook op Xnapda vind je veel informatie.
Op Bingel heb je ook de uitlegfilmpjes.

2.Taal
Thema 12 Les 3: Met de poppen spelen
Invulboekje: blz. 53 – 54
Oefen een rol: goed lezen met het juiste gevoel.
Kleur de zinnen die jij zegt.
Schrijf erbij met welk gevoel je de zin zegt.

 

Thema 12 Les 4: Mama’s opa
Luister hier.


Invulboekje: blz. 54 – 55

 

3.WO
Uitkijken met de zon !

Zandfabriek
Windrichting

Wadi

Hitte thuis en in de klas

4.Sport

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Iedere dag 15′.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.