Vrijdag 26 juni 2020

Beste kinderen,

Goeiemorgen.

Het is vrijdag 26.06.2020

Mopjes van Kapitein Winokio

 

1.Rekenen
Rekenboekje: blz. 73 – 82
Rekenwijzer: /

Oefentoets:
-getallen tot 100
-tabellen en grafieken
-breuken
-hoofdrekenen (alle bewerkingen)
-cijferen (alle bewerkingen)
-tijd en snelheid
-lengte, inhoud en gewicht
-meetkunde (deel 1)
-meetkunde (deel 2)

Op deze Wiskanjer kan je heel wat oefen-filmpjes met uitleg zien.
Ook op Xnapda vind je veel informatie.
Op Bingel heb je ook de uitlegfilmpjes.

 

2.Taal
Thema 12 Les 5:  Geen zin in huiswerk

Invulboekje: blz. 56
In de klas oefenden we al eens met de walkie talkie.
Bedenk nu zelf goede zinnen: antwoorden en vragen.
Lees in je invulboekje.

 

Thema 13 Les 1:  Pictogrammen, tekeningen, beeldtaal!  
Bekijk eerst deze filmpjes en website (klik hier).
Invulboekje: blz. 61

3.Sport

 

Spelnamiddag: sport – quiz – …

Muziekquiz #LikeMe

Herhalingsquiz met Quizizz (4 weken pre-teachting)

p of pp

ch of g

aai ooi oei

au of ou

ei of ij

Meer over Europa
Kan jij dit? Taal, rekenen, Frans, de tijd, allerlei

 

 

 

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Iedere dag 15′.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.