Nieuwe insectensoort

Nieuwe insectensoort ontdekt in Leuvense tuin

Mantispa styriaca : een kruising tussen een gaasvlieg en een bidsprinkhaan.

(dank aan Wikimedia)

“De soort heeft nog geen Nederlandstalige naam, maar Natuurpunt suggereert de bidgaasvlieg. De Mantispa styriaca behoort tot dezelfde orde waarin ook de kevers, libellen en vlinders zijn ondergebracht. ”

Natuurpunt over dit nieuw insect.

Gaasvlieg

Schooltv: bidsprinkhaan
Voor het eerst in Vlaanderen gespot: populatie Europese bidsprinkhanen