Woordenschat Thema 1

TALENT DEEL A
Thema 1 We vliegen erin

Les  19: Differentiatieblok

de expressie                                     gevoel dat je toont met je stem, je gezicht en gebaren

de flauwekul                                     onzin, dingen die vreemd en niet waar zijn

de hangmat                                      het hoofdpersonage belangrijkste personage van het verhaal

de illustratie                                      tekening of prent

de ja-neevraag                                 vraag waarop je enkel met ja of nee kunt antwoorden,
bv. Vind jij

lezen leuk?

de luchtballon                                  ballon die met warme lucht gevuld wordt en daardoor opstijgt

markeren                                          aanduiden met een kleur

neerstorten                                      niet meer kunnen vliegen en hard op de grond neerkomen

opstijgen                                           een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht,                                                                 het  tegengestelde van landen

overleggen                                       bespreken

de pechvogel                                   iemand die altijd pech heeft

de piloot                                           bestuurder van een vliegtuig

de reden                                           waarom iets gebeurt of waarom iets zo is

de rol                                                 tekst van een persoon in een toneelstuk

het talent                                          iets dat je goed kunt

het tijdschrift                                   boekje dat een keer in de week of maand verschijnt,
bv. Zonneland

Zegswijzen

zijn oren niet geloven                   niet kunnen geloven wat er gezegd wordt

we vliegen erin                               we gaan ertegenaan

de tijd vliegt                                    de tijd gaat snel