De natuur hebben we nodig

Na het ‘scheppingsverhaal’ beseffen we dat we ook enkele noodzakelijke elementen uit de natuur nodig hebben. De schepping staat verteld in de bijbel.

Zonder de dampkring kunnen we niet leven.
dampkring

Zo praat het Klokhuis over ‘de dampkring’.

Volgens de Verenigde Naties wordt er in de wereld voldoende voedsel verbouwd en geproduceerd om de hele wereld (zelfs om 9 miljard mensen) te voeden.
In het Noorden te veel, in het Zuiden net genoeg of te weinig.
Op 16 oktober is het wereldvoedseldag. Is er een oplossing voor 805.000.000 mensen met honger?

Er is voldoende voedsel ook voor de 805.000.000 mensen met honger.