Wie is de mooiste?

TALENT DEEL A
Thema 2 Van aap tot zebra

Les  15: Wie is de mooiste?
een verhaal in de vorm van een theatertekst lezen

Woordenschat: de eeuw – kuchen

Eeuwen