Verkleinwoorden: klein maar fijn

TALENT DEEL A
Thema 2 Van aap tot zebra

Les  13: Klein maar fijn         verkleinwoorden
Taalkanjerfilmpjes: verkleinwoorden
Verkleinwoorden

Verkleinwoorden: -je, -pje, -tje 01 – 02

verkleinwoorden

Xnapda heeft een filmpje over ‘verkleinwoorden’.

Verkleinwoorden gebruik je om:
> iets kleins aan te duiden.
> iets liefs aan te duiden.
> te zeggen dat iets niet zo belangrijk is.
> te zeggen dat je iets of iemand niet leuk vindt.

Verkleinwoorden eindigen altijd op je, pje, tje of etje.
Bij etje gebeurt er iets bijzonders en verdubbelt bijna altijd de laatste medeklinker.
Dan pas komt etje erachter.

Bv. maat maatje – boom boompje – baan baantje – kam kammetje

Kat – meneer – vlinder – grap
ongeluk – vis – brief

de kat – de schat  – de hond –  de brug – de toren – de tafel  – de koffer   – de viool   (het bloemetje)