Bidden

Regelmatig lezen we een gebedje in de klas.
Enkele leerlingen vertelden over “een rozenkrans” van oma.
Anderen vertelden over een gebedskrans die bij de Islam wordt gebruikt.

In dit liedje uit “De Klokkenluider van de Notre Dame”  wordt veel verteld over:
het uitschot (mensen die er niet bij horen), hoe leren bidden, luistert God naar een zwerfster, gemeden worden, het vuil van de straat, schenk genade, help mensen, ik vraag om kracht, ik vraag om geld, engelen, ik vraag niets voor mij, ik bid voor de armen, kinderen van God, …
Zijn we niet allen, kinderen van God?

We zien er ook de prachtige kathedraal uit Parijs, mooie glasramen, kaarsen, stenen vloeren, kandelaars, zitbanken om te bidden, …