Woorden net als aarde, kussen(s), zetel(s) en ladder(s)

TALENT DEEL C  Les 6 : Woorden net als aarde, kussen(s), zetel(s) en ladder(s)

7.Rare gewoonten

Onderwerp: doffe klinker in een onbeklemtoonde lettergreep: e, en(s), el(s), er(s)

aarde    –    dochter     –  spiegels     –     pesten     –   kussens     –    grootste    –     modder    –   wandel    –  bergen    –    laarzen

zinnen
De kapster knipt het haar van de agente.
De vogels vliegen snel weg.
Onze juffen dansen door de klas.
De visser ving een vis en een kikker.