Woorden net als eenmaal, meekomen en weten

TALENT DEEL C  Les 12 : Woorden net als eenmaal, meekomen en weten

7.Rare gewoonten

1.woorden met een vrije klinker ee aan het einde van het woord

2. woorden met een vrije klinker ee aan het einde van een lettergreep

3.woorden met een gedekte en vrije klinker in open of gesloten lettergrepen

Ladder, kussen, zetel, aarde, tweeling, waarmee, …

 

kantoor   –     voetbal     –   heimwee     –     zeeslag     –    paardenstaart   –  aantal    –   waarmee   –   buurman    –    vuurwerk     –   daarboven    

zinnen
Waarom komt de tandenfee in de nacht?
Wil jij meekomen naar ons schoolfeest?
Hoeveel boeken zijn er ongeveer in de klas?
Eet die tweeling graag puree?