Operatie Red Opa: personages

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les   4: Operatie Red Opa!     lezen, spreken, luisteren
Onderwerp: verbanden leggen tussen personages en gebeurtenissen
Operatie Red  Opa!, Inge Misschaert  (Talentbib 3)

 

Hoofdpersonage
woonzorgcentrum
W-vragen

Taalkanjerfilmpjes: w-vragen en de h-vraag

W-vragen en hoe-vraag

woordenschat: de vensterbank – het medelijden – achterdochtig
de relatie