Vrij lezen Thema 4 les 3

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les    3: Vrij lezen  lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze leesboek p. 53 (A-lezers)