Vrij lezen Thema 4 les 9

TALENT DEEL B
Thema 4 Jong en oud

Les  9: Vrij lezen  lezen
Onderwerp: vrij lezen in een boek naar keuze
leesboek p. 53 (A-lezers)