Nederlands H1

Herhaling eerste leerjaar.

Helaas werden alle links verwijderd…
http://www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_Lezen.htm

Nederlands lezen AVI 1 01 – 09

Maak een goed woord 01 – 10

Maak een goede zin 01 – 06

Voorvoegsel Maak een goed woord 01 – 03

Verkleinwoorden: -je, -pje, -tje 01 – 02

Maak een goed verhaal 01 – 03

Nederlands lezen AVI 1 – 9

Nederlands lezen AVI 1 – 9 (allerlei lezen)