Tagarchief: DIP

Uitspraak Nederlandse woorden

De uitspraak van bepaalde Nederlandse klanken zoals de /au/, /oe/ en /ui/, /b/ of /p/ en /u/ is voor anderstaligen nog niet zo eenvoudig.

 

De afdeling RU Groningen van het Talencentrum Nederlands heeft tien moeilijke klanken op video gezet.

Twee afspeellijsten met veel korte video’s:
-eerste afspeellijst  (61 video’s)
-tweede afspeellijst (12 video’s) 

Enkele voorbeelden
uitleg

oefenen

 

 

Nederlands H2

Allerlei oefeningen voor TAAL.

Zoek twee dezelfde letters – omkeringen

Zoek twee dezelfde letters op tijd

auditieve synthese

Interessant overzicht met oefeningen 

-ng  of  -nk 

klanken en letters koppelen

Ook reeds op deze klasblog:
H1
Nederlands 1
Nederlandse Taal 

SCHOOLTV Lezen

SCHOOLTV Spelling

Wat moeilijker
Nederlandse Spelling “Tijd voor Taal”
Spelling oefeningen

Nederlands H1

Herhaling eerste leerjaar.

Helaas werden alle links verwijderd…
http://www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_Lezen.htm

Nederlands lezen AVI 1 01 – 09

Maak een goed woord 01 – 10

Maak een goede zin 01 – 06

Voorvoegsel Maak een goed woord 01 – 03

Verkleinwoorden: -je, -pje, -tje 01 – 02

Maak een goed verhaal 01 – 03

Nederlands lezen AVI 1 – 9

Nederlands lezen AVI 1 – 9 (allerlei lezen)

Nederlandse taal

Enkele oefeningen voor anderstaligen. Klik steeds op de uil.

Taal 1: rijmwoorden, leestekens, woordzoeker MMKMM-MKMM, zinsvorming begrijpend lezen, klinkers zoeken

Taal 2 : wie/ waar/ wat/ wanneer, zinnen in de juiste volgorde, verhaal met 10 vragen, (mede)klinkers, raadsels rijmwoorden, zender- ontvanger-boodschap, wat past niet, woordenweb, zinnen en prenten volgorde verhaal

Taal 3: tegengestelden, verdelen in twee lettergrepen, gesloten lettergreep, meer lettergrepen, zinnen maken, woorden in een verhaal, twee lettergrepen, meervoud woorden d of t, begrijpend lezen

Taal 4:  drie lettergrepen, verkleinwoorden, zinnen en prenten schikken, zinnen lezen tien opdrachten, gesloten lettergreep, zender – boodschap – ontvanger, verhaal aanvullen, begrijpend lezen (meerkeuze)

Taal 5:  begrijpend lezen: elkaar begroeten, zinsdelen, zender – boodschap -ontvanger , verhaal met tien vragen, opdrachten uitvoeren, hij of zij, woordweb gevoelens, tempolezen

Taal 6: woordweb groenten en fruit, woordzoeker groenten en fruit, eigenschappen fruit, doe-woorden, zinnen aanvullen, voeding en gezondheid, woorden rubriceren, verhaal lezen en vragen beantwoorden, tempolezen

Taal 7:  aai ooi ieu eeu oei, waarheid of fantasie, hoe- en doe-woorden, (on)gelukkig, verhaal met juist of fout, hoe-woorden, diergeluiden, tempolezen

 

Taal 8:  verdubbelen, plant – ding – persoon – dier, alfabetisch rangschikken, doewoord, twee lettergrepen, mooie zinnen maken, tekeningen aanvullen bij leestekst, wie – waar- wanneer – wat – doewoord, verbodsbord, tempolezen

Taal 9:   zender – ontvanger – boodschap, hoofdletters, hoofdletters – schrijfletters, woordspin (postbode, kok) , woordenschat komen eten – ontbijt, recepten kippensoep appeltaart, verkleinwoorden, verhaal met vragen, tempolezen

Taal 10:   zinnen maken met hoofdletter, woordsoorten, verhaal met vragen, homoniem, waarheid of fantasie, tempolezen

Spelling oefenen

Op deze klasblog kan je heel wat over spelling vinden. Klik hier maar en dan op de titels.

Woorden met: eeuw, ieuw, ooi, aai, ei, ij, ou, au, d, t, b, p, g, ch, ng, nk.

We oefenen woordpakket 1.

Deze meneer dicteert de woordjes voor jou 😉

Woordpakket 1: Ik oefen woorden van het 2de leerjaar.
bank – grond – kruipt – kooien – ouders – blauw – brandweer – donker – mooiste – schreeuwt – draaiden – hangt – lach – heb – vliegt – vrijdag – ingang – nieuw – weide – wacht

woordpakket 1

Woordpakket 2:

Woordpakket eerste leerjaar
Woordpakket tweede leerjaar
Woordpakket derde leerjaar De computermeester helpt ons! Dank je wel.

Hier vind je ook heel wat tips.
En “Xnapda” helpt je vooruit. (klik op Instructiefilmpjes – Nederlands – Spelling)
Taalkanjer heeft ook weetjes.