Even herhalen: staartdeling

Bekijk deze uitleg aandachtig.
“Cijferend delen honderdtal en tiental samennemen”
Blok 11 Les 122

 

Voor delingen moet je je maaltafels perfect kennen.
Klik hier voor “maaltafels”.