Verenkelen en verdubbelen

TALENT DEEL A  Les 6 : Woorden net als apen en vissen
2.Van aap tot zebra

vissen – katten – motten – kwallen – kippen – ratten – padden – kikker – buffel –  kater – apen – bever – ezel – beren – schapen – schapen – fazant
ooievaar – pelikaan – olifant – okapi – tonijn – konijn – dromedaris – tapir – emoe – pelikaan –

Taalkanjerfilmpjes: verdubbelen en verenkelen

Computermeester: kruiswoordraadsel spelling verenkelen verdubbelen

Computermeester: doffe klinker

Computermeester: dictee verenkeling verdubbeling

Xnapda: enkelvoud en meervoud (deel 1)
Xnapda: enkelvoud en meervoud (deel 2)
Taalkanjer: verenkelen en verdubbelen (klik hier)

Computermeester: open gesloten lettergreep

Computermeester: open en gesloten lettergrepen

Computermeester: dictee open gesloten lettergrepen

 

Schooltv; Taal met Timo en Finne aflevering 4

lippen   –  peren  – katten   –  lezen   –  tafel   –  felle –    verstoppen   –  apen   –  lekker  –  brutaal

zinnen
Er staan veel bomen in de bossen.
Midden in het hok zit een bever.
Ik vul de emmer met water.
We eten straks een appel.