Alfabetisch rangschikken

TALENT DEEL A
Thema 1 We vliegen erin

Les  13: Hoe vind je de betekenis van een moeilijk woord?
alfabetisch rangschikken

Woordenschat: markeren

Taalkanjerfilmpjes: alfabetisch rangschikken
Computermeester: alfabetisch rangschikken

 

Brug naar andere leergebieden
Leer de leerlingen om ook in andere lessen stil te staan bij een moeilijk woord en bij manieren om de betekenis te vinden.
Laat de leerlingen in de les bewegingsopvoeding zichzelf in alfabetische volgorde plaatsen.

 

Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
Om woorden alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord.
Bv. aap, beer, cavia, dromedaris …
Namen van personen worden meestal volgens de familienaam gerangschikt.
Bv. Adams, Bries, Caluwaert, Demir …