De eerste mens op stap…

Miljoenen jaren leefden er mensen op aarde. Daarvoor leefden er dinosaurussen.  Ze verdwenen wellicht omdat het te koud werd. Ze konden zich niet aanpassen. Toen kwamen er de voorouders van onze apen. Stap per stap gingen sommige van die voorouders op hun achterpoten lopen. De mensapen leerden dingen met hun handen doen. Hun hersenen werden groter. De oermens.

mensaap

1.De apen uit het zuiden
mensachtige apen en voorgangers van de eerste mens

2.De handige mensen
werktuigen maken en gebruiken
eerste echte mensen

3.De rechtop lopende mensen
uitvinding van het vuur
praten

4.Slimme mensen Neanderthalers
werktuigen in steen en been

5.Moderne mens Cro-Magnon
dieren in grotten en op rotsen schilderen
grotten van Lascaux

 

grotten van Altamira

Museum