Biosfeer en klimaatopwarming

Voor de 5de-klassers.

Hallo, wij zijn Aagje en Melanie!
Wij zijn vijfdejaars leerlingen (middelbaar) uit het HDC.

Wij komen graag op maandag 21/02/2022 lesgeven.
Zijn jullie geïnteresseerd in de klimaatopwarming en de biosfeer?
Tot dan!Over “dikke-truiendag”.

Biosfeer Wikipedia


SCHOOLTV
“Zuurstof: best belangrijk. Bomen strijken altijd met de eer, en terecht ook wel, maar wist je dat elke tweede teug zuurstof uit de oceaan komt? Nee? Luister dan effe want de oceaan is voor ons van levensbelang. Letterlijk. De oceaan zorgt naast zuurstof ook voor voedsel en medicijnen en bepaalt het weer, de temperatuur en het klimaat. En oh ja, lekker zwemmen en pakjes bestellen. En dus zijn we er heel zuinig op. Toch? Vier dingen: overbevissing, plastic, dode zones en verzuring.”
Biosfeer: het gebied op aarde waar leven mogelijk is.

UNESCO Biosfeergebieden

De biosfeer zelf.
Enkele van de belangrijkste kenmerken van de biosfeer zijn:
-Het omvat alles wat leeft of leeft. Daarom, als iets leven heeft, maakt het deel uit van de biosfeer.
-De biosfeer is zo oud als het eerste levende organisme en wordt geschat op ongeveer 3, 5 miljard jaar oud.
-Geschat wordt dat deze laag zich uitstrekt van 10 km boven zeeniveau, tot 10 km onder de grond en 7 onder oceaan diepten.
-Alleen het leven is bekend in de biosfeer.
-Zonne-energie is de primaire energiebron.
-Het leven van de biosfeer is met elkaar verbonden.
Dus als een gebied beschadigd is, wordt elk levend wezen aangetast.
-Micro-organismen zijn verantwoordelijk voor het ontbinden van materie die door hogere organismen moet worden gebruikt.
-De producten en afvalstoffen van bepaalde dieren en planten worden door anderen als voedsel gebruikt.

Lithosfeer
De lithosfeer (het vloeibare en vaste gesteente).
De lithosfeer omvat het aardse gebied van de biosfeer.
Dit gebied biedt de voeding en mineralen die nodig zijn om het leven in stand te houden.
In deze laag leven de bacteriën tot de grote zoogdieren.

Hydrospere
De hydrosfeer (al het water op aarde: (pool)ijs, rivieren, meren, zeeën en oceanen).
Dit is het aquatische deel van de biosfeer.
Bijna alle groepen planten en dieren bewonen het watermilieu.

Atmosfeer
De atmosfeer (alle luchtlagen).
Deze laag strekt zich uit tot 2.000 meter boven het aardoppervlak.
Daar leven de vogels en andere vormen van leven.
De lagere regio’s bevatten de essentiële gassen voor de ademhaling van planten en dieren.

Het leven op aarde wordt sterk beïnvloed door de vier genoemde systemen.
Milieugroeperingen maken zich ernstig zorgen over de invloed die de mens heeft op het evenwicht op aarde.
Er zijn tenminste drie factoren waar de mens invloed op heeft en die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het leven op aarde:
-het gat in het ozonlaag
-het versterkt broeikaseffect
-het gebruik van grondstoffen (vervuiling en uitputting van de aarde)

Klimaatverandering.

Schooltv: De aarde warmt op.


Zo zag de les eruit.

Stappenplan les

  • spel met oorzaken gevolgen per bank
  • filmpje Karrewiet over de overstromingen 3 min
  • interactieve uitleg over basiswerking van de aarde 
  • demo waterdamp met waterkoker
  • kringloop water aan de hand van demo met bal en zakdoek, zak over plant
  • wind aan de hand van demo met zakdoek  en zaklamp
  • uitleg wat klimaatcrisis is
  • post-it ronde  individueel
  • mini aarde biosfeer  uitleg 
  • Quiz 
OorzakenGevolgen
uitlaatgassen auto’svoedseltekorten en een tekort aan drinkwater
fabriekenextreem weer
fokken van veemeer bedreigde dier en plantensoorten
ontbossing