Op weg naar zee…

Leerstof voor 5de leerjaar.
Ook weetjes voor 3de 😉

Hier vind je veel uitleg, foto’s en filmpjes (klik).

In het MUNDO-boek gaan we op zoek naar “de zee”..

Je kan ook een mindmap of woordspin maken.
https://derdelj.com/2020/07/19/een-woordspin-op-computer/
Zo kan je je les beter onthouden.


1.BRONNENBOEK blz. 56 FT 6 L1
Ons land verdeeld in aardrijkskundige streken

=> vooral vanaf Leuven naar de zee bekijken: -Brabantse leemstreek -Zanderig Vlaanderen

-Zandig Vlaanderen

-Polders

-Kuststreek

Legenda bekijken.

Verschillende kleuren overlopen van benamingen.

Maar vooral focussen op onze tocht van Leuven tot de zee.

Leuven – Brussel – Aalst – Gent – Brugge – Oostende

+ foto’s onderaan doorlopen.

2.BRONNENBOEK blz.58 FT 6  L2

3.Enkele waterbegrippen

woordenschat:

bron – monding – samenvloeiing – stroomopwaarts – stroomafwaarts – linkeroever – rechteroever

Belangrijk in het kader van de boottocht op de Ijzer.

Zeker ook de kaart bekijken bovenaan. (Nieuwpoort => de Ijzer volgen)

3.BRONNENBOEK blz.60 FT 6 L4

Hoog en laag in ons land.

2.Reliëfvormen in België

Voornamelijk de Polders bekijken.

Typische kenmerken.

Vlakte:

-horizon: rechte lijn

-hellingen of heuvels: geen

-hoogteverschillen: geen

-van 0 meter tot 50 meter

Vergelijken met => heuvellandschap (Leuven en omstreken)

=> plateau (voornamelijk Ardennen)

Zeespiegel!
https://derdelj.com/2020/03/05/zeespiegel/   

3.Over bergen die geen bergen zijn.

Lezen!

4.BRONNENBOEK blz. 66 FT 6 L8

Mensen ordenen de omgeving

Belangrijk om aan te geven dat mensen een soort indeling bedenken bij landschappen om gelijkenissen en verschillen te kunnen ontdekken.

Het is dan ook gemakkelijk om er met andere mensen uit andere streken/ provincies/ landen over te spreken.

Zeker focussen op: foto’s onderaan:

=> industriële omgeving (Zeebrugge haven) zullen we als “pijl” langs de autostrade zien.

=> landelijke omgeving: zullen we zien in de polders

=> stedelijke omgeving zullen we zien als Nieuwpoortstad

in vergelijking met…

=>Nieuwpoort bad = toeristische omgeving (zee, havengeul en strand en duinen).

Toerisme Nieuwpoort Bad

Webcam Nieuwpoort Bad

Buienradar Nieuwpoort Bad


5.BRONNENBOEK blz. 67 FT 7 L 1,2 en 3

1.De Noordzee, belangrijk voor de mens

Mindmap op papier maken.

Staakwoorden/ kernwoorden:

Noordzee – scheiding – dijken – golfbrekers – schepen – mens zee nodig – transportroute – boorplatforms – zandbanken – windmolens – elektriciteit – vakantie

Foto’s bekijken:

-vissersboot – Noordzee

-schelpen vloedlijn

-kaartje met zee (blauw)

Aardgaswinning Noordzee

2.Op het strand

levensgemeenschap – biotoop – getijden – eb – vloed – nat en droog strand – vloedlijn

Zeker ook: foto’s met strandzicht en getijdentabel (bvb. verwijzen naar “krabben vangen” – gevaar bij zwemmen en hevige wind)

Eb en vloed (Schooltv)

Krabben tekenen

Wonderbaarlijke krabbenvangst

3.Vogels aan de kust:

Eerst foto’s op de “bladspiegel” bekijken en tekstjes die erbij staan lezen.

de scholekster – steltloper – de kokmeeuw – zwemvogel – vogels op zoek naar voedsel – mossels op een golfbreker – een garnaal – een golfbreker

https://derdelj.com/2020/05/12/golfbreker-en-strandhoofd/

Mossel (Schooltv)

=>relatie tussen

voedsel vinden:

-steltlopers op hoge poten en lange snavel

(scholekster, strandloper)

-zwemvogels: zwemvliezen (meeuwen)

4.Schelpen op het strand

Lege schelpen door vogels, krabben of zeesterren opgegeten.

mosselen: baardharen

5.De golfbreker

strand beschermen – beschutting tegen kracht van de golven

6.Leven in de zee

garnalen – vloedlijn – kwallen – haarkwal – golfbreker – krabben – scharen – vissen –  overbevissing

7.De zeehond
Zeehonden 1
Zeehonden 2
Zeehonden 3

Zeehonden netten verboden (VRT Nieuws) video-verslag  1′ 39″

Zeehonden jagen op bruinvissen (vrt)

Beter beschermen zeehonden en bruinvissen (Focus WTV) video-verslag   2′ 05″

Bruinvissen

Zeehonden

Info over zeehonden

8.Planten op het strand en in de duinen
wieren – niet vele planten – slikken en schorren – taai – stevig met de wortels in de grond  – bladeren – wasachtig laagje – helmgras – wortels diep in de grond
helmgras

https://derdelj.com/2019/11/14/duindoorn/
Helmgras (Schooltv)
Helmgras en wortelstokken (Schooltv)