Donderdag 28 mei 2020

Beste kinderen,

Goeiemorgen.

Het is donderdag 28.05.2020

klas eerste graad

 

 

3de 4de 5de

Mopjes van Kapitein Winokio

 

Thuis ‘dagschema’ maken.
Iedere dag: Taal en Rekenen.
15′ Bingel

Zeker altijd de filmpjes bij de “taken” bekijken.
Ze geven uitleg.
Ze zijn vaak beter dan de meester het kan uitleggen. 
Met film kan je op korte tijd en met interessante voorwerpen (camerastandpunt), dingen uitleggen. 

 

8.20 – 9.10 Rekenen

Mich, Lin, Art, Sh, Cl, And, Y-S
DT 13 Lengte, inhoud, gewicht en tijd

Xnapda: Maateenheden omzetten met een tabel

Xnapda: de centimeter

Xnapda: de decimeter

Xnapda: de meter 

 

nr. 1
-Schrijf je schatting op.
-Meet de lengte van het voorwerp. Schrijf je meetresultaat op.
-Vergelijk je schatting met je meetresultaat.

Xnapda: de liter

Xnapda: de deciliter

 

nr. 2
-Schrijf je schatting op.
-Meet de inhoud van elke drinkfles en schrijf je meetresultaat op in cl.
-Vergelijk je schatting met je meetresultaat.

 

Xnapda: de kilogram
Xnapda: de gram en de kilogram

nr. 3
-Schrijf je schatting op.
-Weeg het voorwerp. Schrijf je meetresultaat op.
-Vergelijk je schatting met je meetresultaat.

Xnapda: Analoge klok tot op 5 min (deel 1 manier 1)

Xnapda: Analoge klok tot op 5 min (deel 2 manier 2)

Xnapda: Digitale klok tot op 5 min

 

 

nr. 4 Om hoe laat beginnen de activiteiten?
-Schrijf hoe laat het is.
-Vul de digitale klokken aan.

Een extraatje…

 

 

Lor, Fab, Dip
DT 13 Metend rekenen – Herhalingsoefeningen

Xnapda: Analoge klok tot op 5 min (deel 1 manier 1)

Xnapda: Analoge klok tot op 5 min (deel 2 manier 2)

 

 

nr. 1
-Lees de klokken.
-Vul de tijd in.
-Hoelang heeft het geduurd?
-Hoeveel later of vroeger is het op de tweede klok?


Xnapda: Geldwaarden tot 500 euro

 

nr. 2
-Hoeveel moet je betalen?
-Hoeveel heb je gegeven?

 

nr. 3
-Hoeveel bokalen kun je vullen met de inhoud van de grote fles?
-Kleur het juiste aantal bokalen.

 

9.10 – 9.35 Godsdienst: Pinksteren
Op weg naar zondag.
Een belangrijke dag in katholieke Kerk.
Klik hier op “Pinksteren”. 

Jezus had beloofd dat de Heilige Geest zou neerdalen op aarde.
Tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem werden de leerlingen vervuld met de kracht van de Heilige Geest.
God stuurt Zijn hulp voor de mensen.

 

 

9.35 – 9.50 Speeltijd ! Fruit uit de boekentas.

9.50 – 10.05 Lezen 15′
Je vertelt aan de meester welk boekje je leest.
Je leest een stukje luidop.

10.05 – 11.00 Extra sport! Bewegen maar. Doen hoor.  Zap

11.10 – 12.00 Taal
Mich, Lin, Art, Sh, Cl, And, Y-S
DT 13
Thema 4 Perkament multitalent
Taalkanjer filmpje: Lange klank
nr. 1 Kort, en dan?
nr. 2 Veel lange klanken
nr. 3 Woorden bij prenten

Xnapda: Verenkelen


Even opfrissen
Xnapda: Verkleinwoorden
Taalkanjer filmpjes: Verkleinwoorden
nr. 1 Verkleinwoorden (-je, -tje, -pje – etje)
nr. 2 Groter maken
nr. 3 Verkleinwoord aanvullen


Xnapda: De stam van een werkwoord

Taalkanjer filmpjes: werkwoorden

Opwarmertje
infinitief van het werkwoord
ik-vorm of STAM
hij
wij

-Vul de tabel aan
-Vul elke zin aan met de juiste werkwoordsvorm.

Opdrachten lezen 3de leerjaar
“De lijst van Pablo”    + Maak de opdracht.


Lor, Fab, Dip

DT 13 Thema 4 Bib, bib, hoera! huistaak 8

Xnapda: Verkleinwoorden

nr. 1 In het juiste hokje  (boek -stoel – raam – droom – geit – kraan)
-Maak de woorden kleiner.
-Schrijf de woorden in het goede vak.

nr. 2 Klein en fijn
-Schrijf bij elke prent het verkleinwoord op.

nr. 3 Samen sterk

Taalkanjer filmpjes: Samenstellingen

 

Taal-oefenen heet het.

Computermeester: samengestelde woorden
-Zoek een samenstelling met het gegeven woord.
-Schrijf eerst het woord dat je toevoegt.
-Schrijf dan de samenstelling op.


Even opfrissen

 

 

nr. 1 Welke woorden zijn tegengestelde woorden?
-Lees de zin.
-Omkring in elke zin de twee woorden die tegengestelde woorden zijn.

nr. 2 Tegengestelde woorden schrijven
-Lees het woord.
-Schrijf het tegengestelde woord op.
(warm – mooi – lief – lang)

nr.  3 Bedenk zelf tegenstellingen
-Bedenk zelf drie tegenstellingen. Schrijf ze op.


Opdrachten lezen 2e leerjaar
Interview met auteur Inge Misschaert


12.00 – 13.15
 eten en spelen

13.15 – 13.30   Karrewiet

13.30 – 13.45 Extra Sport

 

13.45 – 14.20 WO

Dit zijn de berichten op deze klasblog over “de zee”.
Bekijk er zeker 3.
Andere dan vorige week.

Onderzeeboot     –     Verteltheater onderzeeboot    –      Bootje hier, bootje daar…   –  Allerlei weetjes van de zee   –   La mer of de zee   –   Zeetekeningen   –  Helden van de zee    –   Zeemansliederen   –    Bommen opruimen in zee   –   Groenlandse walvis aan zee   –  Golfbreker en strandhoofd      –    Wonderbaarlijke krabbenvangst    –   Strandspelen zeeroversopdrachten   – De kustlijn     –   De rog    –   Visoren?    – Zeewater is zout   –  Zandkastelen en duinenspel   –  Zandkastelen     –  Schelpenuitleg   –   Over de zeebundel    –    Kapitein aan zee   –  Schelpen   – Boeken over zee   –    Zeevonk   –      Zeespiegel     –    Zeegeluiden   –   Schatten van de Noordzee    –   Zeeweetjes    –   Dieren in zee     –   Visarend aan zee    –   Krabben tekenen    –   Plastic afval en het klimaat      –    Plastic opruimen    –    Liedjes en verhalen voer de zee    –   Garnaalvisser en visserij     –     Duinen en polders     –     Cooks boot op komst    –   Storm Ciara    – Stormvloedkering Nieuwpoort   –   Mercator keerde terug  – Schateiland   –   Kwallenweer

=>  Ik ben erg benieuwd wat je bekeken hebt.

“Kapitein” Winokio is nog steeds in goede handen.  🙂

14.20 – 14.35  Speeltijd

14.35 – 15.20 WO
Deze nacht is het helaas niet gelukt.

De slechte weersomstandigheden gooiden “roet in het eten”.
Misschien is het mogelijk op zaterdag 30 mei mogelijk rond 19.00 uur ’s avonds (onze tijd).

Musk en zijn “Crew Dragon”; zijn niet gelanceerd.

Lees en bekijk ook deze berichtjes.
De maan is overal…
Maansverduistering
Leven op Europa-maan?
De achterkant van de maan
Stappen op de maan
Volle maan
Aarde, maan en zon
India op de maan?
Maanlanding halve eeuw

 

Op Bingel  kan je altijd ‘opdrachten’ / taken vinden. Bekijk het om de 2 dagen.

Awel luistert ook naar je.
Misschien spreekt vader of moeder thuis een andere taal: hier lees je meer uitleg over Corona in je taal. 

Kijk zeker ook op deze blogpagina: Lessen opschorten.